LẮP ĐẶT GƯƠNG TRANG TRÍ TẠI KHU ĐÔ THỊ ECOPARK HÀ NỘI